Hantering av personuppgifter

Jag, Eva Berg, ansvarar för insamling, lagring och hantering av personuppgifter i företaget Meningsbygget - Eva Bergs textbyrå.

Det här är en kort sammanfattning av hur Meningsbygget hanterar personuppgifter. Vill du läsa hela policyn hittar du den i dokumentet nedan.

Policy för hantering av personuppgifter (PDF)

Uppgifter som lämnas i kontaktformulär eller mejl

Meningsbygget samlar endast in och lagrar de uppgifter som krävs för att kunna besvara dig eller ge dig en offert, vilket oftast handlar om namn, e-post och telefonnummer.

De i uppgifter som du lämnar i kontaktformulär eller mejl sparas på mejlservern (one.com) samt i Outlook på datorn och i telefonen.

Uppgifter som lämnas via Mailerlite

Meningsbygget använder Mailerlite för att skicka ut kostnadsfritt material och nyhetsbrev. Uppgifter som lämnas i deras formulär sparas endast på deras server. Mailerlite ansvarar för hur de hanterar dina personuppgifter där.

Uppgifter som lämnas via Thinkific

Meningsbygget använder Thinkific för kursplattformen Klarspråk online. Uppgifter som lämnas när du skapar ett konto på kursplattformen sparas endast på deras server. Thinkific ansvarar för hur de hanterar dina personuppgifter där.

Kunder, leverantörer och samarbetspartners

Meningsbygget samlar endast in och lagrar de uppgifter som krävs för att kunna genomföra uppdraget/samarbetet och fakturera. Uppgifterna sparas på Onedrive. Inkommande fakturor, utgående fakturor samt kvitton sparas även i bokföringsprogrammet Bokio, så länge lagen kraven det.

Radera eller ta del av personuppgifter

Om du vill ta del av de uppgifter som Meningsbygget lagrar om dig är du välkommen att kontakta mig på eva@meningsbygget.se

Om du inte längre vill att Meningsbygget lagrar dina personuppgifter kan du mejla mig på eva@meningsbygget.se så tar jag genast bort alla uppgifter om dig.

Uppdatering av policyn

Den här policyn uppdateras när Meningsbygget börjar samla in eller hantera personuppgifter på något nytt eller annorlunda sätt. Jag ser dessutom över policyn minst 1 gång per år.

Senast uppdaterad: 2020-11-06