Vad är klarspråk?

Språklagen kräver att alla offentliga verksamheter skriver så att medborgarna förstår. Det här språkbruket brukar kallas klarspråk. Klarspråk borde vara en självklarhet även inom den privata sektorn.

Klarspråk är ett språk som är tydligt, enkelt och begripligt. Alla företag, myndigheter, kommuner, regioner och andra organisationer borde skriva på klarspråk. Det gynnar inte bara läsaren, utan även avsändaren. Organisationer som satsar på klarspråk har mycket att vinna, som exempelvis ökat förtroende och mer tid.

Så gynnar klarspråk dig som avsändare:

 • När du skriver på klarspråk slipper du många frågor. Det kommer vara färre personer som kontaktar dig för att be om hjälp eller förtydliganden efter att ha läst en text.

 • När texter är skrivna på klarspråk har läsaren större chans att agera rätt, vilket innebär att du slipper reda ut missförstånd efteråt.

 • Texter på klarspråk bidrar till att läsaren bättre förstår budskapet. Du kan vara trygg i att rätt information förmedlas.

Kortfattat kan vi säga att klarspråk sparar tid, pengar och energi åt verksamheten. Att investera i att medarbetare lär sig att skriva på klarspråk är med andra ord både nödvändigt och tacksamt. 

Onlinekurser i klarspråk

Det finns många fördelar med att gå en webbaserad kurs i klarspråk på Klarspråk online:

 • Flexibelt

  Du tar del av alla lektioner och uppgifter i din egen takt - när det passar dig. Du har tillgång till kurserna i 3 månader och kan titta på lektionerna hur ofta du vill.

 • Lärorikt

  Kurserna innehåller många praktiska och pedagogiska uppgifter som är direkt kopplade till lektionerna. Du lär dig att skriva klarspråk steg-för-steg.

 • Verkligt

  Du arbetar med texter från din egen verksamhet i de flesta uppgifter. När du är klar med en kurs kommer du ha minst en färdig text att använda.

 • Enkelt

  Alla lektioner och uppgifter finns samlade i en kursplattform. Du kan enkelt följa dina framsteg och gå tillbaka till tidigare lektioner vid behov.

 • Utvecklande

  På Klarspråk online kommer det snart att finnas flera olika kurser, så att du kan utveckla ditt skrivande i flera riktningar. Vad behöver just du träna på?