Allmänna villkor för Meningsbyggets kurser på Klarspråk online

När du beställer en kurs och skapar ett konto på Klarspråk online binder du dig till följande allmänna villkor. Varje kurs har också egna specifika villkor, som du hittar på respektive kurssida.

 • 1. Tillgång till kursen

  Du får tillgång till kursen direkt om du betalar med kort. Om du betalar med faktura får du tillgång till kursen i samband med att fakturan skickas. Sedan har du tillgång till kursen under 90 dagar, om inget annat anges för en specifik kurs. Du tar del av kursen online via kursplattformen på kurser.klarsprakonline.se.

 • 2. Personlig licens och förbud att sprida kursmaterial

  Din medverkan i kursen och ditt konto på kursplattformen är båda personliga. Du får inte låta någon annan logga in på ditt konto. Du får heller inte sprida/kopiera kursmaterialet på något sätt, eller tillgängliggöra att någon annan gör det. Om ni är flera kollegor som vill gå kursen tillsammans krävs en licens per person.

 • 3. Betalning och beställningsvillkor

  Kursen betalas via faktura eller kort, om inget annat anges i de specifika villkoren. Beställningen och betalningen är bindande, med undantag för punkt 4 i de allmänna villkoren.

 • 4. Förhinder att gå kursen på grund av sjukdom/skada

  Om du inte kan medverka på kursen på grund av sjukdom/skada kan du överlåta kursplatsen (se punkt 5) eller få tillbaka hela eller en del av kursavgiften. Du ska vara förhindrad att gå kursen under minst 1 månad för att kunna begära återbetalning. Läkarintyg krävs.

 • 4.1 Avbryta kurs

  Om du inte har hunnit påbörja kursen och vill avbryta den på grund av sjukdom/skada får du tillbaka hela kursavgiften. Om du har hunnit påbörja den får du tillbaka en procentuell del av kursavgiften. Varje kurs har specifika villkor för när kursen beräknas vara påbörjad, och hur mycket pengar du kan få tillbaka.

 • 5. Överlåta kursplats

  Om du av någon anledning är förhindrad att gå kursen kan du överlåta din kursplats (licens) till en kollega. Detta gäller endast om du ännu inte har påbörjat kursen. Om du har påbörjat kursen har du inte rätt att överlåta din licens. Varje kurs har specifika villkor för när kursen beräknas vara påbörjad.

 • 6. Kvalitetsgaranti

  Meningsbygget vill att alla kunder ska vara nöjda. Du har rätt att få pengarna tillbaka om du har gått hela kursen och gjort alla uppgifter, men ändå känner att det inte gav dig något. Om du är missnöjd med kursen kan du meddela kursledaren det på [email protected]. Beskriv då utförligt vad du är missnöjd med och bifoga alla genomförda uppgifter. Ansök om återbetalning så fort du är klar med kursen eller senast 7 dagar efter att din licens har gått ut.

 • 7. Reservation för ändringar

  Om en ny kurs inte samlar tillräckligt många deltagare har Meningsbygget rätt att ställa in kursen. Det gäller även under andra extrema och oförutsedda omständigheter. Om kursen blir inställd kommer samtliga kursdeltagare att få tillbaka kursavgiften. Kursens innehåll kan också komma att ändras medan du går kursen. Det kommer då endast handla om förbättringar som Meningsbygget anser gynnar dig som kursdeltagare.